FYrdagarna 2020 - foton Tommy Byhlmark m fl

              Intervju med Marcus Birro i Hallandsposten 6 aug 2019

                                        FYrdagen 2019

Under lördagen var det många som ville besöka Tylön för att titta på fyren. En söndrig båtmotor gjorde att Sjöräddningssällskapet fick köra tillbaka strandsatta till fastlandet igen. Det var många som köpt biljetter för att ta sig ut till Tylön under lördagen för att titta på den 150-åriga fyren. Lagom till lunch fick man istället avblåsa turerna när ribbåten som körde ut besökare från Grötviks hamn hade gått sönder.

– Vi fick avbryta Fyrdagarna eftersom drevet på båten gått sönder och det kändes inte tryggt för skepparen att köra mer, berättar Anders Widén som ansvarar lokalt för Fyrdagarna.

Många av Tylöbesökarna hade planerat för en längre vistelse ute på ön så de ”satt inte i sjön”.– De som sitter i sjön på en fin sandstrand på Tylön med 25 plusgrader hade varit gnällspikar. De flesta hade med sig picknickkorg och badkläder.

Någon överhängande risk för en ofrivillig Expedition Robinson fanns inte heller för genast satte sig arrangörerna i ett öråd för att hitta en ersättningsbåt.

– Vi hade försökt att få ut en reservbåt från Båstad till eftermiddagen men när då sjöräddningen så vänligt sa att de kunde hjälpa oss så sa vi ja.

Att det nu blev en annan båt tillbaka uppskattades av de flesta strandsatta.

– Alla 50 kvarvarande på ön fick en ännu mer spännande upplevelse när de fick åka med sjöräddningskryssaren.

De som löst biljett till lördagens eftermiddag och söndagen får nu istället åka ut nästa helg.

– En rolig sak är att de som körde ribbåten åt oss passade på att gå med i Sjöräddningssällskapet för att själva kunna undsätta andra i framtiden. Inget ont som inte har något gott med sig, avslutar Anders Widén.

Hallandsposten 3 aug 2019

björn RAnelid - Gäst på Bryggan och vigselförrättare i strandkyrkan den 30 juli 2019

                           Hallandsposten 20/7-2019


Leif Karlborg - Vän och Mentor, 1931-2018 (publicerat i Hallandsposten, Svenska Dagbladet och Göteborgsposten)

Leif Karlborg, Halmstad har avlidit i en ålder av 87 år, efterlämnande hustru Maj-Britt och barn med familjer. Många kommer att vittna om hans unika insats för utvecklingen av livräddning i Sverige och utomlands från Livräddarskolan i Tylösand som Leif grundade 1960. För denna insats blev han Hedersmedborgare i Halmstad 1996. 

Själv lärde jag som elev känna honom 1971 och sedan dess utvecklades vår vänskap till ett Mentorskap då Leif hade de eftertraktade egenskaperna av integritet, civilkurage, gott omdöme och sunt förnuft, inte hans underfundiga Göteborgshumor att förglömma.

Sista gången vi träffades var för bara sex veckor sen på båtklubbens höstmöte där han uttryckte sitt beklagande att den lagt ned BryggCaféet i Grötvik som han var med att inviga på Nationaldagen 2010 och tillsammans med Maj-Britt varm vän av. Inte med ett ord nämnde Leif något om sin hälsa varför beskedet på Annandagen kom överraskande. Vi talade mer om hans omsorg för hustrun vars ohälsa under året bekymrade honom.

När livets laber bris blåser upp till kuling var Leif Karlborg en klippa som troget och utan tvekan ställde upp som stöd och aldrig räddes överheten. Han lämnar ett tomrum som ingen kan fylla men Livräddarskolan i Tylösand förblir i familjemedlemmars goda händer tillsammans med alla entusiastiska frivilliga krafter som varje sommar gör stranden trygg för oss badgäster.

Anders Widén 
 

Till Kommunstyrelsen i Halmstad
Ordförande Jonas Bergman - jonas.bergman@halmstad.se
cc Teknik & Fritid - direkt@halmstad.se

Re; Leif Karlborgs väg
Till åminnelse av det förtjänstfulla arbete som Leif Karlborg utfört för Livräddningen centrerat kring Tylösand föreslår vi att den icke namngivna vägsträckan från Tjuvahålsvägen förbi Badgarderoben till Solgården ges namnet “Leif Karlborgs väg”.
8 mars 2019
Anders Widén        Ulf Ängemo         Per-Ola Andersson
Frösakull                  Tjuvahålan         Grötvik

                            Viktigt meddelande till BryggCaféets vänner

Vi är glada över att kunna offentliggöra vår nya mötesplats för “Gäster på Bryggan” - Strandgården i Villshärad - www.strandgarden.org

Vi har en spännande gästlista för 2019 med tidigare löften från bl a Per Gessle, Janne Andersson, Klas Östergren och svenska ambassadörerna i Albanien och Cambodia m fl. Oftast är det deras kalendarium som avgör. Vi ser fram emot minst ett dussin härliga samtalskvällar (tisdagar - torsdagar) hela juli i vackra omgivningar med en spektakulär solnedgång från Strandgården över Skallen i Haverdal mot Kattegatt i nordväst. Om inte, är vi väderoberoende och behöver aldrig ställa in.

Efter att blivit uppsagda av båtklubben i Grötvik med fultrick som också inkluderade en sedan åtta år självfinansierande seglarskola för barn och från ett arrende på en plats som båtföreningen aldrig haft dispositionsrätt över enligt kommunen, återstod inget annat än rivning. Platsen är nu återställd till samma grushög vi begynte med på Nationaldagen 2010 med högtidlig invigning av borgmästaren Carl Fredrik Graf, Leif Karlborg från Livräddarna samt båtklubbens ordförande.

En epok är slut och Grötvik kommer aldrig att återfå en så trivsam samlingspunkt för de många trots de fås gnäll som anser hamnen vara deras privata revir fast den tillhör alla och finansieras av skattebetalarna i Halmstads kommun. Vi har lämnat kvar ett grönmålat bord på bryggan för allas trevnad och picknick möjlighet. Grötvik är en pärla som administreras fel. 

Vi beklagar de tusentals gäster som varje sommar funnit glädje i vår verksamhet. Vi tar med oss minnena och juvelen i kronan - “Gäst på Bryggan” i samarbete med ABF abf.se som sett 75 personligheter under nio år dela med sig av sina minnen, alla dokumenterade på Gäster på Bryggan.

Ett annat arrangemang vi initierat på Svenska Fyrsällskapets uppdrag är “Fyrdagarna på Tylön”, denna nära men p g av väder och vind ack så avlägsna fyrplats. I år blir det den första helgen i augusti och i samarbete med Destination Halmstad.
  
Uppdatering om “Gäster på Bryggan” och “Fyrdagarna” kommer i början på juni då också biljetter kan bokas på Turistbyrån i Halmstad och ticketmaster.se

HALMSTADS KULTURPRIS 2018 - eHP 19/10-2018
Tiden för att komma med förslag på vem som ska få ta emot årets kulturpris har runnit ut. Totalt har kulturförvaltningen fått in ett tiotal nomineringar, vilket är i nivå med vad som brukar komma in med undantag för i fjol då hela 43 personer lämnade in förslag.
Förslagen domineras av enskilda personer, men här finns även grupper, en förening och ett kapell.
Nominerade är bland annat musikern Christof Jeppson, dansgruppen Young Hip Hop Artists, S:t Olofs kapell, författaren Per Bengtsson, Snöstorps hembygdsförening och Anders Widén som drivit Bryggcaféet i Grötvik.
Flera lärare på Kulturskolan har också nominerats. Liksom Halmstads stolthet Per Gessle.
Det är dock inte första gången hans namn kommer upp i sammanhanget. En titt bakåt visar att bara sedan 2008 har Gyllene Tider- och Roxette-stjärnan nominerats hela fem gånger, årets nominering ej inräknad.
Gessle har dock aldrig fått priset, som för övrigt har delats ut sedan 1967.

sista sommaren för oss - uppsagda per årsskiftet 2018

Fakta med anledning av båtklubbens publicering på sin egen hemsida "BryggCaféet stämmer GSS" 3/7-19

Inväntar att som medlem nedan kommentar också publiceras på samma sida men är pessimist då det råder ett demokratiunderskott i båtklubbens styrelse och den haft som modus operandi att censurera. Lite av "gamla sovjet" över deras agerande men till skillnad mot båtklubben publicerar vi all kritik vi fått in verbatum - det kallas yttrandefrihet och demokrati herrar Palmkvist och Sölve!


Ordf har ingått ett avtal mot arrendeavgift under åtta år för mark som inte båtklubben disponerar enligt Byggnadsnämndens beslut där han själv varit mångårig ordinarie ledamot.     BN 2018-000838 sid 29 - “ett avtal om upplåtelse av mark slöts med GSS. Den mark som arrenderades för ändamålet (BryggCaféet) utgörs av allmän plats vilken inte GSS har nyttjanderätt till”. Sid 31- ”GSS upplåter vederlagsfritt (FEL) mark för BryggCaféet i dess nuvarande placering trots att det utgörs av allmän plats till vilken man inte har nyttjanderätt.” 

Således ett falskt avtal där vi handlat i god tro varför stämningsförfarande applicerats.

Ordf har haft full information om ärendet via sin roll som ordinarie ledamot av Byggnadsnämnden så påståendet att “någon kommunikation mellan GSS och Byggnadsnämnden förekom ejsaknar trovärdighet. Ordf har t ex utan att informera eller begära tillstånd av BryggCaféet överlämnat ett arrendekontrakt mellan de två parterna till Byggnadskontorets handläggare.

Båtklubben anslog 50 000kr i bidrag för uppförandet av ett trädäck som byggdes i BryggCaféets regi av båtklubbens rekommenderade byggbolag till en kostnad av 72 000kr där materialet begränsande sig till 19 000kr genom förhandlingar med leverantörerna direkt av BryggCaféet.

Mot fakturor betalades materialkostnaden 19 000kr (av anslagna 50 000kr) men båtklubbens sekretare har anfört på sociala medier att jag via oegentligheter skulle ha tillskansat mig denna summa eftersom vi skulle ha fått materialet gratis! Han har vidare anfört “sagor” i HP att vi haft problem med kronofogden. Ett ytterligare påstående utan substans = förtal.

Byggnadsnämnden med båtklubbens ordf som mångårig ordinarie ledamot ställde undertecknad mot vite 30 000kr skyldig att “avlägsna cafébyggnaden och till densamma tillhörande trädäck, skärmväggar och övrig utrustning på fastigheten EKETÅNGA 8:1 senast 2018-08-28 (BN 2018-000838 - sid 31). Sigvard Cumtell (KD) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning av beslutet.”

Vår avsikt var att kvarlämna trädäcket som en gåva till medlemmarna som stött BryggCaféet under alla år (den överväldigande majoriteten) men ovan omöjliggjorde detta.

Fullmakt för stämning inlämnad till Tingsrätten som också bifogades arrendeavtalet till ordf som är den som delgetts stämningen då han skrivit alla avtal samt borde som mångårig kommunanställd i byggfrågor och senare fritidspolitiker i byggnadsnämnden veta bättre än att arrendera ut mark som han inte förfogar över.

Faktura för demobilisering tillställs Tingsrätten vid behov.

Hamnkaptenen informerades via sms om vår avsikt att borttaga allt enligt ovan ett par veckor före genomförandet. Det enda egenmäktiga förfarandet är utarrendering av allmän plats från ordf. Samma gäller de uppställningsplatser för husbilar på piren där bygglov saknades.

Båtklubbens dåvarande hamnkapten bad BryggCaféet att flytta den kioskbyggnad som senare användes som tillredningsbod och stått på EKETÅNGA 8:1 i ett halvsekel och således inte behövde bygglov.

BryggCaféet har haft alla nödvändiga tillstånd som t ex servering av vin/öl och miljö-och hälsa med årliga kontroller till ansenliga kostnader. Båtklubbens medlemmar kan notera att vi inte sökt ersättning för förluster av intäkter p g av styrelsens agerande via en överraskande uppsägning i slutet på juni 2018 utan någon föregående kommunikation. 

Vi aviserade redan inför höstmötet 2018 att ersättningskrav kommer att ställas för avvecklings kostnader varför detta inte kan komma som någon överraskning för styrelsen (se pkt 3 nedan)

Övriga subjektiva åsikter, påståenden och insinuationer förtjänar inget bemötande då de inte tillför eller tillhör ett tingsrätts svar.

Vill också informera medlemmarna om att hela ärendet finns folio kopierat på bryggcafeet.com samt att om ordf haft artigheten att informera mig om Seglarskolans och BryggCaféets plötsliga uppsägning först per telefon istället för överraskande brev kunde tid ägnats åt som han föreslår i eftertankens kranka blekhet att söka ev ytterligare tillstånd. 

Det fanns ingen anledning att säga upp BryggCaféet ett år före båtklubbens avtal med kommunen går ut 2019-12-31. 

Vi har känt till sedan sommaren 2018 att den nye hamnkrögaren var ute efter vår lokalisering men förvånats över styrelsens beredvillighet att delta i detta fulspel. 

Det förtjänar att påpekas igen; Grötviks hamn är allmänhetens och finansieras av skattebetalarna i kommunen varför revir upptagna och självpåtagna “hamnpoliser” som fått härja fritt och saboterat vår verksamhet från dag ett utan ingripande av ordf borde hållas kort. Se pkt 4-8 nedan.


2019-07-05
Anders Widén
medlem och BryggCaféets primus motor
________________________________________________________________________________________________________________
Följande nio frågor ställdes till styrelsen stadgeenligt inför höstmötet 2018 men ännu obesvarade.

Frågor till GSS styrelse; att besvaras inom ramen för motionstiden tre veckor skriftligen före höstmötet 10 nov 2018.
1/ Varför sades seglarskolan upp?
2/ Varför sades arrendet upp?
3/ Varför har mark som, enligt Byggnadskontorets utredning och senare Byggnadsnämndens beslut, inte disponeras av GSS, utarrenderats mot arvode till BryggCaféet sedan 2010? Förbehåller oss rätten att kräva skadestånd för kostnader i samband med avveckling av verksamheten.
4/ #10 styrelsemöte 2018-09-05 - Varför tala om oss och inte med oss!
5/ #9 styrelsemöte 2018-06-13 - varför så bråttom? GSS avtal med kommunen går ut först 31/12-2109.
6/  #5 styrelsemöte 2018-02-07 - utveckla!
7/  #9+10 styrelsemöte 2017-11-08 - förklara!
8/  #13 styrelsemöte 2017-09-06 - utveckla!
9/ Vem och varför, utan att vidtala oss, i GSS har lämnat ut vårt gemensamma arrendeavtal till Byggnadskontoret?
2018-10-15

För BryggCaféet och tillika GSS medlem 
Anders Widén
info@bryggcafeet.com

                                    foto Johan Sölve klubbsekreterare och publicerat på båtklubbens hemsida 3/7-19

sanningen kommer alltid fram - komplotten fullbordad

HP 19/10-18
BryggCaféet. Var det så här ni ville ha det, ledamöter i byggnadsnämnden och styrelsen för Grötviks segelsällskap? En blomstrande kaféverksamhet i Grötviks hamn har ersatts av en grushög.
Anders Widén

Sagan om bryggcaféamiralen och krögaren i Grötvik eHP 17/5-19

Insändare Det var en gång en bryggcaféamiral som kom och sa "jag vill öppna ett bryggcafé på ett stenröse i Grötvik".
"Vilken utmärkt idé" sa Segelsällskapet, "vi stöttar det! Här har du pengar för att bygga ett trädäck på stenröset, det är vårt men du får använda det till ditt café".
Avtal blev skrivet, Bryggcaféet öppnade på nationaldagen för det är en bra dag att fira på, det blev populärt och många var glada. Barnen fick äta glass, fiska krabbor och segla jolle, och de vuxna fick dricka kaffe och höra på spännande föredrag. 
Åren gick och Staden tyckte det var dags att göra ett nytt avtal med Segelsällskapet och därför fick Segelsällskapet säga upp avtalet med Bryggcaféet, för man kan aldrig veta vad ett nytt avtal kommer att säga. 
Men vid denna tiden upptäckte Staden att Bryggcaféamiralen minsann inte alls skaffat sig något bygglov för Bryggcaféet som han hade lovat att han skulle göra, och det var ju inte bra. 
Bryggcaféamiralen blev arg, stängde Bryggcaféet och försvann. Han blev så arg så han tog med sig trädäcket han byggt för Segelsällskapets pengar, nersågat i småbitar. Stenröset var det enda som fanns kvar. 
Året efter var det en krögare som kom och sa "jag vill öppna en hamnkrog på piren i Grötvik". 
"Vilken utmärkt idé" sa Segelsällskapet, "vi stöttar det! Du får inga pengar till ett trädäck och inte till något annat heller, men du är välkommen ändå!".
Avtal med Staden blev skrivet och om allt går som det är tänkt kommer Hamnkrogen att öppna på nationaldagen för det är en bra dag att fira på, och det kommer säkert att bli populärt och många blir glada. Men den här gången hade Segelsällskapet kontrollerat att Krögaren skaffat bygglov, för det måste man ha. 
Under tiden är Bryggcaféamiralen så arg så han nästan spricker. "Ingen mer än jag ska få öppna på nationaldagen" ropar han ilsket och det var ju konstigt för det var ju en bra dag att fira på, och han ropar att alla andra varit elaka och orättvisa mot honom för han har inte gjort något fel, och han gör vad han kan för att smutsa ner Segelsällskapet, Krögaren, Kronofogden, Skattemyndigheten, Staden och enskilda personer genom alla sina tre profiler på Facebook och hemsida och Facebooksida och alla andra kanaler man kan tänka sig. Och så vitt jag vet håller han på med det än. 
Men det ser faktiskt ut som att det mest är Bryggcaféamiralen själv som blir lortig av det.
Johan Sölve

Svar direkt: "Sagor är och förblir sagor"!
Bryggcaféet. Båtklubben har enligt Byggnadsnämndens beslut inte nyttjanderätt över marken som arrenderades ut mot avgift till Bryggcaféet som gärna lämnat kvar trädäcket men vite ställdes. Båtklubben borde varit den som lagförts.
Cafékiosken som stått på Eketånga 8:1 i ett halvsekel flyttades på båtklubbens begäran. Byggnadskontoret gjorde med hjälp av båtklubbens ordförande, tillika ledamot av Byggnadsnämnden en annan bedömning och initierade en plan att få bort BryggCaféet.
Enda segelaktiviteten i Grötvik var en självfinansierad seglarskola i BryggCaféets regi. Under åtta somrar utbildades 72 barn utan förkunskaper.
Kommunens avtal med Grötviks Segelsällskap om hamnen löper ut sista december i år. Varför sades avtalet med Bryggcaféet upp 2018?
En ny krögare citeras i HP, 7/5: “När det tidigare kaféet försvann fick jag chansen att tillsammans med Grötviks segelsällskap söka tillstånd hos kommunen för en ny verksamhet”. På “Allmän platsmark” och inom strandskyddat område som använts utan tillstånd för husbilar mot avgift.
Likställighetsprincipen enligt Kommunallagen tycks inte gälla för olika operatörer på samma plats.
Vi tvingas konstatera att trots att vi satt Grötvik på kartan inte minst via våra uppskattade kulturprogram “Gäster på Bryggan”, nu flyttat till Strandgården i Vilshärad, kvarstår känslan av en komplott. Kan någon och inte med insändarens låga nivå, tillika aspirerande ordförande i båtklubben, föra motsatsen i bevis? Vi har ingen konflikt med Grötviks Segelsällskap där en överväldigande majoritet av medlemmarna stött BryggCaféet. Däremot finns auktoritära tendenser i styrelse och bland självpåtagna ”hamnpoliser” samt ett demokratiunderskott i föreningsmöten. Vi har heller inte några affärer med kronofogden!
Förlusten av BryggCaféet har många vittnat om, inte minst de äldre som regelbundet kom för att njuta sitt barndoms Grötvik.
Vi lämnar med stolthet vad vi skapade ifrån invigningen av stans borgmästare på Nationaldagen 2010 till sista augusti 2018. Att kopieras är den ultimata komplimangen.
Anders Widén
Bryggcaféet Grötvik

Apropå artikel ”Kens dröm om en krog i Grötviks hamn ...”, den 7/5: HP etidning 16/5-19

Bryggcaféet. Efter åtta års mycket uppskattad serverings- och kultur verksamhet i Grötvik tvingade kommunen, baserad på en anonym anmälan, och båtklubben bort Bryggcaféet ifjol. Rykten om att kapitalstarka intressenter ville åt läget har nu bekräftats och ordföranden i båtklubben, tillika i kulturnämnden och ledamot av byggnadsnämnden under förra mandatperioden, stöder detta.
Den nye krögaren, Ken Karlsson säger i HP (7/5) ”När det tidigare kaféet försvann fick jag chansen att tillsammans med Grötviks segelsällskap söka tillstånd hos kommun- en för en ny verksamhet”. Den består enligt ansökan av en 40 fots container med 30 sittplatser och en uteplats för 70 personer som upptar 100 kvadratmeter av den asfalterade vågbrytaren markerad som ”allmän platsmark” av kommunen.
En plats båtklubben utan tillstånd nyttjat för husbilar mot avgift.
VA, elanslutning och toaletter saknas vilket är krav från miljö- och hälsa samt socialförvaltningen för att serveringstillstånd ska ges.Bryggcaféet hade en åtta kvadratmeter tillrednings byggnad och ett trädäck utan tak som revs på samma premisser som det nya bygglovet givits.Intrycket av att en komplott iscensatts för att få bort Bryggcaféet kvarstår och att förbudet att gynna enskilda i kommunallagen samt om lagen om offentlig upphandling inte iakttagits av Halmstads kommun.
Anders Widén

Svar direkt till Anders Widén om Bryggcaféet:
Som HP skriver i reportaget besitter den kommande Hamnkrogen som kommer öppna i Grötvik alla papper som behövs för att bedriva sin verksamhet. Samt har alla tillstånd på plats för detta. Gällande el och VVS kommer krogen vid öppning  vara påkopplad på det kommunala nätet enligt de regler och föreskrifter som krävs.
Påståendet att kapitalstarka intressen skulle ligga bakom satsningen i Grötvik saknar all form av verklighetsanknytning. Att driva krog är verkligen ingen dans på rosor. Det är med väldigt snål budget som jag tar mig an utmaningen att skapa något i Grötvik. Något som folk verkligen saknat och önskat sig. Att detta skulle vara iscensatt och planerat saknar även detta all form av sanning. Detta då första kontakten mellan mig och GSS skedde först i febuari i år. Red- an vid första kontakten bestämdes att om någon form av verksamhet skulle kunna bli verklighet skulle all ske öppet och ”by the book” just för att det aldrig skulle uppstå några frågetecken. Det är just dessa ledord som vi följt hela vägen! 
Det är med en otrolig seriositet och respekt jag tar mig an ansvaret att bli krögare i Grötvik. Jag brinner för det jag gör och det kommer märkas i det jag gör.
Ken Karlsson
Hamnkrogen
 

       Denna vackra italien tillverkade 34 feet segelbåt i grötvik 19 september 2018

Sölve, Australian shepherd från Örebro besöker och firar Sveriges avancemang till åttondelsfinal i VM - värt att firas eller hur :-)

                     gRYNING I GRÖTVIK SOMMAREN (Roger Bengtsson Halmstad Fotoklubb)

Nyheten om Ian Wachtmeisters död nådde oss inte oväntat den 11 nov 2017 men ändå så sorglig. En glad gamäng av guds nåde som med sin uppfostran, elegans och espri inspirerade så många av oss att våga vara oss själva, istället för som alla andra.
Fyra gånger kom han till BryggCaféet Grötvik som ”Gäst på Bryggan”, alltid lika vältalig och utan att förnärma, förolämpa eller förorätta någon som inte delade hans omvärldsanalys.
Med värme, humor och glimten i ögat tog Ian sig tid att efter en timslång traditionell utläggning om rikets affärer, tålmodigt besvara möjliga och omöjliga spörsmål och svar saknades aldrig. Därefter avsatte han alltid tid för enskilda samtal och det var många som ville växla några ord med honom.
Ian donerade sitt gage och bokförsäljningssaldo till vår seglarskola då han satsade på ungdomen.
Minnet av när, efter hans hett önskade båttur från Kattvik över Laholmsbukten angjorde hamnen i Grötvik exakt 1900 och inför 120 åskådare la till vid innersta kajplatsen invid BryggCaféet, var helt i hans smak.
Vi kommer att sakna honom men aldrig glömma Ian Wachtmeister - RIP

                                                  Tidningen "båtliv" nr 4 2017

                                                                                                     GRÖTVIK TRETTONDAGEN 2017

                                                                         TYLÖN FRÅN PRINS BERTILS STIG                                                          foto Pehr Magnusson Halmstad Fotoklubb

                                 Fyrdagarna på Tylön 20-21 augusti 2016  

                       merparten av foton - courtesy of JARI VÄLITALO (HP)

                                                Midsommarafton på Bryggan 2016

                                                                    Våren 2016

                                                           Fyrdagen 18 aug 2013

                                                                                     Foto och film av  Gustav Bondeson

                                                         Gäster på Bryggan 2013

Ginna Lindberg, Frida Stranne, Sofia Arvidsson, Benny Ericsson, Jörgen Persson, Thomas Petersson, Göran Svensson, Ralf Edström, Bosse Bjelvenstedt, Ben Olanders, Rolf Rybäck, Maria Jönsson &  Josefine Bengtsson,  Ian Wachtmeister, Hans Hoff, Johannes Brost, Michelle & Karl-Olof Andersson, Henrik von Sydow 

3 års jubileum på Nationaldagen 2013 med traditionellt krabbmete och umgånge enligt        devisen "Det oväntade mötet"!

loading...

Halmstad kommuns Näringslivsbolags Guldmorgon som en hyllning till Havets hjältar - Sjöräddningen och Livräddarna - 5 juni 2013

loading...
Hallandsposten den 3 juni 2013

                                                                Fyrdagen 19 AUGUSTI 2012

Bilder från Fyrdagen 2012 som bl. a. visar fyrvaktarbostäderna, bronåldershögarna, kasunfyren som ersatt Tylö fyr, fyrens interiör, Tylajungfrun, mistlurshuset, Jan-Åkes vackra snipa, Westcoast Ukeleles konserterar, Tylön från Trången, Tylösand från Tylön och Gösta Königs snabbgående båt! Genom att dubbelklicka på resp. bild förstoras den.

                  BryggCaféet Grötvik firade 2 årsjubileum på Nationaldagen 2012

 Anders Widén fick visa sitt Livräddarskolandiplom signerat för många år sedan av chefen Leif Karlborg som efter att nogsamt ha studerat betygen fyndigt påpekade att "du kunde snacka redan då" med avseende på betyget i livräddardemo medan solen värmde alla gäster!

Härlig sommarlördag i juni med Hallandsseglingen och deltagande av en av BryggCaféet sponsrad båt, Tylön runt per kajak, Louise & Olivia inviger nya sittplatser, nya båttillskott i hamnen samt en Pontiac 53a!

                         GrötvikS Segelsällskap firade 50 årsjubileum 7/7-2012

Bl a intervjuades Jan-Åke Andersson av Radio Hallands Patrik Ljunggren innan kvällen avslutades med Dans på Bryggan med Elvis4Ever duo där också Susanne och Kim visade hur en jitterbug ska dansas

Kaos eller möjlighet är realitet när "super-Ginna" återkom för 3e sommaren till Bryggan i allt annat än sommarväder som bara fanns på morgonen i det underbara Brottet och dess för optimistjolleskolan obligatoriska simtest! Ginna Lindberg fyllde Bryggan över alla breddar, har nyligen vunnit SRs språkpris, året efter Radiosportens Lasse Granqvist, blir efter fem år i Washington programchef för Ekot och flyttar hem till Bromma men lovar att återkomma nästa år!

Under en sommarsöndag på BryggCaféet kan man börja med en brunch, segla i hamnbassängen, spela ishockeyspelet och sjunga allsång till Henrik & Alexandras ackompanjemang samt mycket mer. Fantasin sätter gränsen!

Totalt fanns 564 Vasaloppsstarter på Bryggan med fr v Sture Andersson & Evald Karlsson 103 Vasalopp tillsammans, Carina Hammarstrand som förklarade Vasaloppsveckan med 100 starter, Evalds 51, Mikael Kulanko som åkte samtliga lopp i år liksom Carina alltid gör & Victor Gustavsson, snabbaste man till Smågan i årets Vasalopp!

Hamnkapten Clas O Löfqvist finseglar i hamnen! Segel upp riktning rakt mot BryggCaféet, två slag mot styrbord och en gipp i hamnutloppet bäring Torekov. Flott seglat i hamnbassängen!

Ian Wachmeister, 80 år på julafton, gav sin världs- och Sverige -bild inför rekordpublik som fyllde bryggan över alla breddar. I högform anlände han med hustru över Laholmsbukten från Kattvik på slaget 1900 tack vare att er lokale "skavlan" fick låna Pelles snabbgående och pålitliga båt som också ligger förtöjd normalt närmast BryggCaféet!

Prinsens minne 2012 avgjordes samtidigt som Spangenbergseglingen - 18 aug med Grötvik som bas och bl a Mikael Kulanko, VD för Svenskt Näringsliv i Halland, sågs glatt heja vid första passeringen samt den av BryggCaféet sponsrade segelbåten och kapten Daniel Stenholm med besättning manna relingen efter bästa placering någonsin - 2a! 

Spangenbergseglingen 2012 med en av BryggCaféet sponsrad båt - hoppeligen något mindre avslappnad, Jaguar E-type 62, båtar mot Tylön samt The Westcoast Ukeleles som spelar på Fyrdagen i väntan på avfärd!