Viktigt meddelande till BryggCaféets vänner
Vi är glada över att kunna offentliggöra vår nya mötesplats för “Gäster på Bryggan” - Strandgården i Villshärad - www.strandgarden.org

Vi har en spännande gästlista för 2019 med tidigare löften från bl a Per Gessle, Janne Andersson, Klas Östergren och svenska ambassadörerna i Albanien och Cambodia m fl. Oftast är det deras kalendarium som avgör. Vi ser fram emot minst ett dussin härliga samtalskvällar (tisdagar - torsdagar) hela juli i vackra omgivningar med en spektakulär solnedgång från Strandgården över Skallen i Haverdal mot Kattegatt i nordväst. Om inte, är vi väderoberoende och behöver aldrig ställa in.

Efter att blivit uppsagda av båtklubben i Grötvik med fultrick som också inkluderade en sedan åtta år självfinansierande seglarskola för barn och från ett arrende på en plats som båtföreningen aldrig haft dispositionsrätt över enligt kommunen, återstod inget annat än rivning. Platsen är nu återställd till samma grushög vi begynte med på Nationaldagen 2010 med högtidlig invigning av borgmästaren Carl Fredrik Graf, Leif Karlborg från Livräddarna samt båtklubbens ordförande.

En epok är slut och Grötvik kommer aldrig att återfå en så trivsam samlingspunkt för de många trots de fås gnäll som anser hamnen vara deras privata revir fast den tillhör alla och finansieras av skattebetalarna i Halmstads kommun. Vi har lämnat kvar ett grönmålat bord på bryggan för allas trevnad och picknick möjlighet. Grötvik är en pärla som administreras fel. 

Vi beklagar de tusentals gäster som varje sommar funnit glädje i vår verksamhet. Vi tar med oss minnena och juvelen i kronan - “Gäst på Bryggan” i samarbete med ABF abf.se som sett 75 personligheter under nio år dela med sig av sina minnen, alla dokumenterade på Gäster på Bryggan.

Ett annat arrangemang vi initierat på Svenska Fyrsällskapets uppdrag är “Fyrdagarna på Tylön”, denna nära men p g av väder och vind ack så avlägsna fyrplats. I år blir det den första helgen i augusti och i samarbete med Destination Halmstad.
  
Uppdatering om “Gäster på Bryggan” och “Fyrdagarna” kommer i början på juni då också biljetter kan bokas på Turistbyrån i Halmstad och ticnet.

sanningen kommer alltid fram - komplotten fullbordad

Apropå artikel ”Kens dröm om en krog i Grötviks hamn ...”, den 7/5: HP etidning 16/5-19

Bryggcaféet. Efter åtta års mycket uppskattad serverings- och kultur verksamhet i Grötvik tvingade kommunen, baserad på en anonym anmälan, och båtklubben bort Bryggcaféet ifjol. Rykten om att kapitalstarka intressenter ville åt läget har nu bekräftats och ordföranden i båtklubben, tillika i kulturnämnden och ledamot av byggnadsnämnden under förra mandatperioden, stöder detta.
Den nye krögaren, Ken Karlsson säger i HP (7/5) ”När det tidigare kaféet försvann fick jag chansen att tillsammans med Grötviks segelsällskap söka tillstånd hos kommun- en för en ny verksamhet”. Den består enligt ansökan av en 40 fots container med 30 sittplatser och en uteplats för 70 personer som upptar 100 kvadratmeter av den asfalterade vågbrytaren markerad som ”allmän platsmark” av kommunen.
En plats båtklubben utan tillstånd nyttjat för husbilar mot avgift.
VA, elanslutning och toaletter saknas vilket är krav från miljö- och hälsa samt socialförvaltningen för att serveringstillstånd ska ges.Bryggcaféet hade en åtta kvadratmeter tillrednings byggnad och ett trädäck utan tak som revs på samma premisser som det nya bygglovet givits.Intrycket av att en komplott iscensatts för att få bort Bryggcaféet kvarstår och att förbudet att gynna enskilda i kommunallagen samt om lagen om offentlig upphandling inte iakttagits av Halmstads kommun.
Anders Widén

Svar direkt till Anders Widén om Bryggcaféet:
Som HP skriver i reportaget besitter den kommande Hamnkrogen som kommer öppna i Grötvik alla papper som behövs för att bedriva sin verksamhet. Samt har alla tillstånd på plats för detta. Gällande el och VVS kommer krogen vid öppning  vara påkopplad på det kommunala nätet enligt de regler och föreskrifter som krävs.
Påståendet att kapitalstarka intressen skulle ligga bakom satsningen i Grötvik saknar all form av verklighetsanknytning. Att driva krog är verkligen ingen dans på rosor. Det är med väldigt snål budget som jag tar mig an utmaningen att skapa något i Grötvik. Något som folk verkligen saknat och önskat sig. Att detta skulle vara iscensatt och planerat saknar även detta all form av sanning. Detta då första kontakten mellan mig och GSS skedde först i febuari i år. Red- an vid första kontakten bestämdes att om någon form av verksamhet skulle kunna bli verklighet skulle all ske öppet och ”by the book” just för att det aldrig skulle uppstå några frågetecken. Det är just dessa ledord som vi följt hela vägen! 
Det är med en otrolig seriositet och respekt jag tar mig an ansvaret att bli krögare i Grötvik. Jag brinner för det jag gör och det kommer märkas i det jag gör.
Ken Karlsson
Hamnkrogen
 

Sagan om bryggcaféamiralen och krögaren i Grötvik eHP 17/5-19

Insändare Det var en gång en bryggcaféamiral som kom och sa "jag vill öppna ett bryggcafé på ett stenröse i Grötvik".
"Vilken utmärkt idé" sa Segelsällskapet, "vi stöttar det! Här har du pengar för att bygga ett trädäck på stenröset, det är vårt men du får använda det till ditt café".
Avtal blev skrivet, Bryggcaféet öppnade på nationaldagen för det är en bra dag att fira på, det blev populärt och många var glada. Barnen fick äta glass, fiska krabbor och segla jolle, och de vuxna fick dricka kaffe och höra på spännande föredrag. 
Åren gick och Staden tyckte det var dags att göra ett nytt avtal med Segelsällskapet och därför fick Segelsällskapet säga upp avtalet med Bryggcaféet, för man kan aldrig veta vad ett nytt avtal kommer att säga. 
Men vid denna tiden upptäckte Staden att Bryggcaféamiralen minsann inte alls skaffat sig något bygglov för Bryggcaféet som han hade lovat att han skulle göra, och det var ju inte bra. 
Bryggcaféamiralen blev arg, stängde Bryggcaféet och försvann. Han blev så arg så han tog med sig trädäcket han byggt för Segelsällskapets pengar, nersågat i småbitar. Stenröset var det enda som fanns kvar. 
Året efter var det en krögare som kom och sa "jag vill öppna en hamnkrog på piren i Grötvik". 
"Vilken utmärkt idé" sa Segelsällskapet, "vi stöttar det! Du får inga pengar till ett trädäck och inte till något annat heller, men du är välkommen ändå!".
Avtal med Staden blev skrivet och om allt går som det är tänkt kommer Hamnkrogen att öppna på nationaldagen för det är en bra dag att fira på, och det kommer säkert att bli populärt och många blir glada. Men den här gången hade Segelsällskapet kontrollerat att Krögaren skaffat bygglov, för det måste man ha. 
Under tiden är Bryggcaféamiralen så arg så han nästan spricker. "Ingen mer än jag ska få öppna på nationaldagen" ropar han ilsket och det var ju konstigt för det var ju en bra dag att fira på, och han ropar att alla andra varit elaka och orättvisa mot honom för han har inte gjort något fel, och han gör vad han kan för att smutsa ner Segelsällskapet, Krögaren, Kronofogden, Skattemyndigheten, Staden och enskilda personer genom alla sina tre profiler på Facebook och hemsida och Facebooksida och alla andra kanaler man kan tänka sig. Och så vitt jag vet håller han på med det än. 
Men det ser faktiskt ut som att det mest är Bryggcaféamiralen själv som blir lortig av det.
Johan Sölve

Svar direkt: "Sagor är och förblir sagor"!
Bryggcaféet. Båtklubben har enligt Byggnadsnämndens beslut inte nyttjanderätt över marken som arrenderades ut mot avgift till Bryggcaféet som gärna lämnat kvar trädäcket men vite ställdes. Båtklubben borde varit den som lagförts.
Cafékiosken som stått på Eketånga 8:1 i ett halvsekel flyttades på båtklubbens begäran. Byggnadskontoret gjorde med hjälp av båtklubbens ordförande, tillika ledamot av Byggnadsnämnden en annan bedömning och initierade en plan att få bort BryggCaféet.
Enda segelaktiviteten i Grötvik var en självfinansierad seglarskola i BryggCaféets regi. Under åtta somrar utbildades 72 barn utan förkunskaper.
Kommunens avtal med Grötviks Segelsällskap om hamnen löper ut sista december i år. Varför sades avtalet med Bryggcaféet upp 2018?
En ny krögare citeras i HP, 7/5: “När det tidigare kaféet försvann fick jag chansen att tillsammans med Grötviks segelsällskap söka tillstånd hos kommunen för en ny verksamhet”. På “Allmän platsmark” och inom strandskyddat område som använts utan tillstånd för husbilar mot avgift.
Likställighetsprincipen enligt Kommunallagen tycks inte gälla för olika operatörer på samma plats.
Vi tvingas konstatera att trots att vi satt Grötvik på kartan inte minst via våra uppskattade kulturprogram “Gäster på Bryggan”, nu flyttat till Strandgården i Vilshärad, kvarstår känslan av en komplott. Kan någon och inte med insändarens låga nivå, tillika aspirerande ordförande i båtklubben, föra motsatsen i bevis? Vi har ingen konflikt med Grötviks Segelsällskap där en överväldigande majoritet av medlemmarna stött BryggCaféet. Däremot finns auktoritära tendenser i styrelse och bland självpåtagna ”hamnpoliser” samt ett demokratiunderskott i föreningsmöten. Vi har heller inte några affärer med kronofogden!
Förlusten av BryggCaféet har många vittnat om, inte minst de äldre som regelbundet kom för att njuta sitt barndoms Grötvik.
Vi lämnar med stolthet vad vi skapade ifrån invigningen av stans borgmästare på Nationaldagen 2010 till sista augusti 2018. Att kopieras är den ultimata komplimangen.
Anders Widén
Bryggcaféet Grötvik

HP 19/10-18
BryggCaféet. Var det så här ni ville ha det, ledamöter i byggnadsnämnden och styrelsen för Grötviks segelsällskap? En blomstrande kaféverksamhet i Grötviks hamn har ersatts av en grushög.
Anders Widén

HALMSTADS KULTURPRIS 2018 - eHP 19/10-2018
Tiden för att komma med förslag på vem som ska få ta emot årets kulturpris har runnit ut. Totalt har kulturförvaltningen fått in ett tiotal nomineringar, vilket är i nivå med vad som brukar komma in med undantag för i fjol då hela 43 personer lämnade in förslag.
Förslagen domineras av enskilda personer, men här finns även grupper, en förening och ett kapell.
Nominerade är bland annat musikern Christof Jeppson, dansgruppen Young Hip Hop Artists, S:t Olofs kapell, författaren Per Bengtsson, Snöstorps hembygdsförening och Anders Widén som drivit Bryggcaféet i Grötvik.
Flera lärare på Kulturskolan har också nominerats. Liksom Halmstads stolthet Per Gessle.
Det är dock inte första gången hans namn kommer upp i sammanhanget. En titt bakåt visar att bara sedan 2008 har Gyllene Tider- och Roxette-stjärnan nominerats hela fem gånger, årets nominering ej inräknad.
Gessle har dock aldrig fått priset, som för övrigt har delats ut sedan 1967.

sista sommaren för oss - uppsagda per årsskiftet 2018

          Platsen för det oväntade mötet med "probably the Best Café view in the county" 

Öppet från 12 tiden till solnedgången varje dag hela sommaren. Foto - Johan Sölve - Nationaldagen 2012 Öppet från 12 tiden till solnedgången varje dag hela sommaren. Foto - Johan Sölve - Nationaldagen 2012

BryggCaféet i Grötviks unika småbåtshamn, halvvägs utefter den milslånga vandringsleden - Prins Bertils stig som förbinder Halmstad slott med Tylösand och en kort nedförsbacke från den nya Kattegattleden,  är anlagd i ett nedlagt stenbrott med hela Kattegatt utanför vågbrytaren. En härlig blandning av båtar, fiskarstugor, tjärade bryggor och klippbad samt en liten barnvänlig sandstrand. 

BryggCaféet Grötvik - Mer än ett Café  -  en plats för det oväntade mötet - är ett genuint bryggcafé med bistro och vinrättigheter, öppet dagligen (utom måndagar) sommartid från 12-tiden till solnedgången. Eftersom himlen är vårt tak och naturen våra väggar, avgör vädret öppethållande. För aktuell väderprognos - se nedan "Kustväder Halmstad". Vid tveksamt väder ring  0733-678874 eller se hamnen via webkamera 

            
"Livet är helt enkelt för kort för att inte unna sig en lång fika" -  Grötviks hamn med utsikt mot Kullaberg, Kullens fyr, Bjärehalvön, Hallands Väderö, Torekov, Tylön med sin Heidenstam fyr, Båstad och Hallandsåsen har inspirerat många konstnärer, inte minst Halmstadgruppen vars museum ligger i närliggande Mjellby och som fann inspiration i "pärlemorljuset" i Grötvik . Soliga sommarkvällar kan alla Café gäster njuta av detta ljusfenomen mellan 19-21. Hamnen erbjuder också ett mikroklimat då vågbrytarens Hallandsgranit magasinerar solvärmen långt in på kvällen.

"Meny" -  Vi erbjuder enbart de bästa produkterna; Färskaste svenska räkor från "Fiskaren i Söndrum", fångade i Skagerrak, landade och sålda vid Göteborgs fiskauktion samma morgon,  härliga bakverk från Paulssons konditori, genuina Tapas från Spanien, drycker från Krönleins, Ecokaffe från Arvid Nordqvist, Systembolagets bästa  viner och övrigt från ICA Nära i Frösakull. Gluten och lactos fria alternativ.

Krabbmete - Traditionellt har Grötvik alltid varit krabbfiskarnas eldorado och flera generationer Halmstadbor och sommargäster har härliga minnen från krabbfisket på Grötviks bryggor. Inga barn, föräldrar eller mor/farföräldrar går härifrån besvikna. Vi tillhandahåller för våra gäster utrustning och fisket bedrivs från vår brygga under trygga former där krabborna är synliga på ca en 1/2m djup (flytvästar tillhandhålls och utbildad livräddare från livräddareskolan i Tylösand finns bland Café värdarna).
 

"Optimistjolleskolan" -  dessvärre nedlagd av vår samarbetspartner Grötviks Segelsällskap. -  Varför är det så viktigt för barn att lära sig segla? - Läs seglingsledare Anders Widéns efterträdare som Junior Sailing Secretary at The Royal Varuna Yacht Club in Thailand - Seglingens betydelse för barns utveckling - (ett holistiskt synsätt).
 

Caféer Kattegatt - Tillsammans har sex Caféer vid Kattegatt skapat en karta för kuststräckan Söderpiren - Strandgården i Vilshärad där avstånd och Caféer finns illustrerade. För information se - Caféer Kattegatt

 

Tylö Fyr - För femte gången arrangerades utfärd till Tylöfyren och Tylön i samband med den internationella fyrdagen lördagen 18 augusti. Biljetter säljes på Turistbyrån i Halmstad eller ticketmaster.se.

Gäster på Bryggan - 17 juli - 9 aug. Uppdateras löpande under länken Gäster & Menyer. Biljetter säljes på Turistbyrån i Halmstad och ticketmaster.se.  ÖNSKAR NI FÖRHANDSINFORMATION OM GÄSTER OCH DATUM - SKICKA OSS ER EMAILADRESS

Dans på Bryggan - Elvis4Ever spelar upp traditionsenligt -  Gäster & Menyer 
 
                                                                                                      VÄLKOMNA SOMMAREN 2018

                        Pärlemorljus i Grötvik lördag 23 juli - 2016 @ 2049

   
 Krabbfiske i Grötvik - en klassiker - låna allt hos oss


                  tYLÖ fYR PÅ tYLÖN OCH DEN INTERNATIONELLA fYRDAGEN  LÖRDAG 3 AUG 2019 -        "SAME PROCEDURE AS LAST YEAR" - SE NEDAN TEXT.

                                                 Meny

                    Svenska räkor och spanska tapas med spännande viner

                                                            CAFÉER VID KATTEGATT

Caféer vid Kattegatt, ett nätverk av sju caféer utefter havet på en sträcka av 24km från Slottet till Vilshärad

                                                          GULDMORGON I GRÖTVIK

loading...

Bildspel från en magisk Guldmorgon, Halmstads Näringslivsbolags frukostmöte i Grötvik den 5 juni 2013. Klicka på länken för att läsa Love Jansons trevliga artikel om evenemanget med fina bilder därtill.

Nyheter

2011 > 04

Laban välkomnar säsongen 2011 första kunder Max & Theodor! Laban välkomnar säsongen 2011 första kunder Max & Theodor!

Vi hade inte ens hunnit öppna förrän första kunderna anlände och köpte en av säsongens tillskott i produktsortimentet - Coca Cola i original glasflaska! 

Visa hela nyheten »

Idag inträffade en fenomen vi sällan ser utom vid extrema stormar då ofantliga mängder skum svepte in från SSV och över vågbrytaren mot Laholmsbukten. En som njöt i fulla drag var självklart Laban! 

Visa hela nyheten »

Invigning Nationaldagen 2010

BryggCaféet invigdes på Nationaldagen 2010 av Borgmästaren Carl Fredrik Graf

Gästbok

 • Hendrik • 3 juni 2019 20:53:01
  <h1>Tack för senast, ses till sommaren. </h1>
 • Folkbåtsseglarna • 9 juli 2017 15:18:23

  Hur hittar vi fotot du tog.
  Undrar Mats Rolf o Staffan
 • Cecilia Brunnström • 29 juni 2017 10:18:19
  Såå trevligt att vi har denna fina mötesplats inom räckhåll!
 • Mikael Kulanko • 6 februari 2017 08:16:19
  En underbar mötesplats med plats för fler som ger mer
 • Sven Karlsson • 11 januari 2017 17:01:19
  Utan tvekan Hallands bästa och intressanta café.
  Vilket fantastiskt läge.
  Sven Karlsson
 • Lilian och Börje • 20 augusti 2016 19:52:11
  Anders en klippa vid havet, med gott kaffebröd och goda toast. Och Anders trevliga sällskap med berättelser från dåtid till nutid. Vi hoppas på Bryggcaf'eet även nästa sommar. Tack Anders!
 • Gunilla Herneryd • 6 september 2013 15:36:17
  Gratulerar till det vackra födelsedagsvädret.Ayla "voffar"4 hurra-skall.
 • Kjell larsson • 31 maj 2013 10:44:02
  Hej

  det var en trevlig pratstund på bibblan denna morgon, pga kommer jag förbi och hälsar på i det snaraste.
 • Välkommen Kjell så får vi samtala om livets väsentligheter!

  Anders W
  Underamiral

  31 maj 2013 12:15:35

 • Tommy Elvisfourever Lindgren • 13 maj 2013 17:35:52
  Vacker utsikt från Brygg cafeét i grötvik där så många korta och livslånga möten knyts tack Anders för att du ibland i motström fortsätter att sjösätta så många fina upplevelser för unga och äldre du är Grötviks svar på Elis Sandberg
 • GIGI • 27 april 2013 12:14:08
  Vädret ser ut att bli soligt i helgen,så bådar gott inför säsongen.Lycka till!
 • Victoria • 19 april 2013 15:29:41
  Hej hur gammal måste man vara för att sommarjobba hos er? tacksam för svar.
 • För att hjälpa till 14 år, för att stå ensam i kiosken 16 år

  28 juni 2013 14:31:51

 • kenned falk • 25 juli 2012 10:17:14
  Tack för i sommar.Trots vädret så hann Gabriel med några seglingar, vilket alltid är lika uppskattat.Inte minst så fick Gabriel träffa Laban igen och höll på att bli ihjälkramad. Vilken fantastisk hund.

  Det var en mycket imponerade kavalkad av intressanta gäster på bryggan denna sommaren. Får vi se Per Gessle nästa sommar, månne :)

  Ha fortsatt trevlig och lyckosam sommar.
 • Kurt Johansson • 6 juni 2012 06:53:41
  Laban du är bäst vi hoppas och tror att vi kan komma och klia dig idag!
 • Laban hälsar välkommen idag på Nationaldagen och BryggCafeets två-årsjubileum med "vacker tass"!

  6 juni 2012 07:56:12

 • angel y marta • 9 april 2012 10:34:39
  Buenos dias!
  Un saludo muy fuerte desde Lausanne de vuestros amigos de barcelona! :) if you want we can send you the photos we took on saturday 7th back to your email!
 • Gracias Marta & Angel! We would very much like to receive photos of Laban in the heart of the cheese district Gruyère!

  10 april 2012 15:44:52

 • Gunilla och Samojeden Ayla. • 6 september 2011 10:25:27
  Happy birthday to you!

Lokala leverantörer; klicka på resp. logo för länk

cykelaffären i centrum etb.1908

Marknadsföreningen i Halland - BryggCaféets Grötviks första gäster den 2 juni 2010

Väck mig inte och mata mig inte önskar Brygghunden Laban!

"Elvis4Ever" återkommer med "Dans på Bryggan" några gånger i sommar, klicka "Gäster & Menyer" ovan för datum!

Optimistjolleskolan fortsatte sommaren 2011! Tolv nya seglare, ålder 8-12, varav tre flickor, lärde sig segla likt sommaren 2010 utan några egentliga seglingsförkunskaper - Gratulerar! För foton klicka "optimistskolan" ovan.

Första dagen på Optimistskolan 2011
Optimistjolle teori
BryggCore 2011
Sommarens kavaljer
Bryggdans med Elvis4Ever 2011
Pärlemorljus i Grötvik
Tallship Races Parade sail
Sommarens glassälskare!
Sista dansen på Bryggan 2011

Wir sprechen Deutsch 

Hablamos Español

Nous parlons Français

We speak English

BryggCaféets QC kod
BryggCaféets QC kod
Vi tar följande kreditkort

Följ oss på Instagram, Twitter, Facebook och Linkedin genom att klicka på resp. symbol

Vi stöder Sjöräddningens verksamhet i Grötvik (foto - Magnus Lorentzon)

Nationaldagen 2016 = sexårsjubileum med krabbmete i fokus

bESÖK OSS 22 MAJ 11-17 - tURISTA hEMMA DESTINATION

I Evert Taubes fotspår-en resa i tid och rum-2013

Allsång på Bryggan - TAUBE i våra hjärtan - en resa i tid och rum under ledning av Christina Angsvik Tarstad, ackompanjerad av Trolle Lind på dragspel startade 7 juli och fortsätter varje söndagskväll hela juli

            FyrdagEn 2013

HP 17 aug 2013

GÄSTER PÅ BRYGGAN 2010-14

Ian Wachtmeister kallade i sitt bejublade framträdande ifjol media för en "cynisk åsiktsmaskin" men ses här inför onsdagens lika bejublade framträdande för över hundra åhörare underhålla sig med Hallandspostens Madeleine Szabo och Daniel Ekbladh medans en norsk Storö letar sig in i Grötviks vackra hamn med spektakulär bakgrund!

Parichart Namchoo från Thailändske Kung Bhumibol Adulyadejs skördesubstitutionsprojekt i Chieng Rai, i norra Thailand, från opium till kaffe, presenterar riksdagsman Henrik von Sydow ett tack efter att ha låtit gästerna provsmaka Siam Exclusive Coffee. Klicka på bilden för att komma till Siam Exclusive hemsida och all info om projektet och produkterna
Vi tackar det förtjusande ambassadörsparet Michelle och Karl-Olof Andersson från Pyongyang i NordKorea för fin tandem presentation - vi fick två för en!
Johannes Brost tycker ABFs involvering via moderatorns hastiga inträde när Lovisa Lindberg avtackat, är utomordentligt lustigt!
Hans Hoff tog upp tre frågor som han i sitt riksdagsarbete finner har högsta prio - kraftfull exportindustri, miljöfrågorna och politikens utmaningar. Hans återkommer nästa sommar i "valdebatt på Bryggan"
Wilhelm frågade Ian Wachtmeister vid avtackningen efter hans bejublade och humoristiska "samtal på bryggan" vilket parti förstagångsväljarna som Wilhelm kommer att rösta på? Ian tror på ytterpartierna som V o SD medan moderatorn tror på MP! I vilket fall som hest så återkommer Ian Wachtmeister nästa år för att presentera sin nya bok som kommer ut i april lagom till valrörelsen och heter - ‘Spazzacamino" - sotare!
Josefine Bengtsson, Maria Jönsson och Benjamin avtackas av Kurt Fido Johansson som tillsammans med Maria båda är Oskarströmsboende medan Josefine och Anders har det gemensamt att båda gått på Handelshögskolan men Anders kan inte erinra sig ha haft Yoga som kursämne!
Har ni inte besökt Indien eller vill komma bort från allfartsvägen och få en kunnig guide i detta omöjlighetens land med alla möjligheter så är Rolf Rybäck det givna valet! Indien är världens nästa ekonomiska stormakt och Silicon valley flyttas nu till Bangalore! Ellen Andreasson avtackade Rolf för ett mycket initierat och mångsidigt "Samtal på Bryggan"
Ben Olander iförd en av Buttericks uppsydda tidsenliga kostymer tog oss med på en historisk resa från Gustav Vasas intåg i Stockholm midsommar 1523 via Kalmarunionen och de många krig vi utkämpat med vårt broderland Danmark till vilka vi förlorade freden i Knäred 1613 och vars skadestånd - "Älvsborgs lösen" utbetalades på Halmstads slott med hästvagn efter hästvagn av guld och riksdaler, här avtackas av Lovisa Lindberg
Bosse Bjelvenstedt delgav oss sina tio favorit vandringar i London och publiken delade med sig av sina! Daniel Lindberg avtackade Bosse.
Ralf Edströms drömmål i VM 74 mot värdnationen och senare världsmästarna Västtyskland var naturligtvis föremål för intresse denna fotbollsnördarnas julafton! Ellen Andreasson avtackar Ralf.
På Angela "Mutti" Merkels 59e födelsedag, berättade Tysklandskännaren Göran Svensson initierat om hennes fantastiska och i mångt och mycket märkliga politiska karriär, tveklöst den viktigaste ledarrollen i dagens Europa med hjälp av både opportunism och järnvilja. Lovisa Lindberg avtackade Göran.
Ellen Andreasson avtackar Thomas Petersson som generöst och förberett improviserat likt alla stora artister tog oss med på sin livs resa som vi säkert en dag får höra i "Sommar i P1"!
Lovisa Lindberg avtackar Jörgen Persson som med värme och generositet delade med sig av sin fantastiska bordtenniskarriär som spänner över 7 OS, ett VM- och ett EM guld!
Sofia Arvidsson, svensk mästare 1998 i både pingis och tennis, valde det senare och avtackades av bryggvärd Anders W
Ellen avtackar Benny Ericsson för inspirerande positivt självförsvar
Lukas Andreasson, Frida Stranne, Anders Widén, Ginna Lindberg, Daniel Lindberg efter en rekordkväll om USA alla kategorier!

2012

Tack sommarens epilog Gäst på Bryggan, världsmästarinnan i skytte - Christina Bengtsson som fick uppleva pärlemorljuset i Grötvik!
Tack Amir Baigi som en fyndig gäst anser en fara för Halland då sjukvårdsanslagen kan minskas!
Efter en resa i Mittens rike avtackas Lars Danielsson av Olivia med ett halvt löfte att återkomma och berätta mer om människan Lars Danielsson
"Gör Sverige till ett skatteparadis för låg-och medelinkomsttagare" var Henrik von Sydows paroll i Grötvik vid sitt årliga sommarsamtal -mer under "Nyheter"
Mot den vackra sommarhimlen avtackar den blivande LSE Masters studenten i Human Rights Olivia, nestor Ben Olander för hans lysande föredrag om Raoul Wallenberg. Mer under "Nyheter" ovan till vänster
Tack Johan Staël von Holstein för intensiva 40 min innan nästa show
564 Vasaloppsstarter fick vi ihop med stöd av publiken!
Tack Ian Wachtmeister för en påminnelse om det sunda förnuftet!
Tack Boris Lennerhov som slog publikrekord och avslöjade att han får ta emot tiggarbreven medan Morgan får friarbreven!
Tack Michael Qvarsebo för ett personligt och varmt porträtt av ett halvsekel i konstens värld
Tack professor emeritus Lars Rydberg för vetenskapligt föredrag om bl a Laholmsbuktens utveckling ur oceanografisk synpunkt
Tack Ginna Lindberg från över 100 personer som redan kan boka in nästa sommar för "Ginna på Bryggan"
Tack Fredrik Gewalli - "skönhetskungen"
Tack Madeleine Vall, europamästarinna i Muyathai boxning o Erik, hennes sparring
Tack Andrea och Roger Djupsjö från O-ringen som första gäster i Sjöräddningens Båthus då vädret på Bryggan var otjänligt
Ola Andersson avtackas av Anders Lindberg som vikarierande "skavlan"
Under en magisk kväll i Grötvik kåserade Roland Andersson, mångårig landslagstränare för Sverige och Nigeria

Först ut bland sommarens

"de ardeton" Gäster på Bryggan och också vår första riktiga sommarkväll i Grötvik den 3 juli - Johannes Brost!

2011

Henrik von Sydow avtackas av Anna Blomqvist som har 100% närvaro på "Gäster på Bryggan" serien 2011!
Tack Niklas Gudmundsson & Mats Jingblad för rekordlångt "Gäst på Bryggan" - hela 90 min = en fotbollsmatch!
Marisa avtackar Dr. Anders Lindberg efter ett mycket välbesökt föredrag om vaccination
Tack Lillian Westerberg för entusiastisk beskrivning av Tall Ship Races
Tack Birgitta Green för gympasset på Bryggan!
Tack Ulrika "Bokgudinnan" Larsson & författaren Christer Carlsson
Tack Ginna Lindberg från Olivia Widén & en rekordpublik!
Owe Bergman med Olivia och Grötviks fantastiska backdrop
Leif Karlborg blickar ut över Grötviks hamn och sina Livräddares eminenta uppvisning i kajkantsräddning
Olivia avtackar Magnus Möller, sommaren 2011 första "Gäst på Bryggan"

2010

Tack Ginna Lindberg!
Tack Leif Karlborg!
Tack Magnus & Åsa Möller!
Tack Gösta Andersson!
Tack Anders Bergenek!